Hoe goed realiseer jij met anderen jouw doelen?

Laat het effect dat je beoogt niet aan toeval over!

De weg van de held

IDENDO voert veel projecten en trajecten uit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. De aanpak is onder andere geïnspireerd op werk van Joseph Campbell, bekend om zijn boek 'The hero with a thousand faces'.

Joseph Campbell was professor in mythologie. Waar Carl Jung inhoud gaf aan psychologische archetypes, bouwde Campbell daarop voort met mythologische. Simpel gesteld is een archetype 'een universeel terugkerend oerpatroon van karakter, symbool of situatie'. Campbell beschrijft een dergelijk patroon dat hij zag in alle volksvertellingen, mythen en legenden: 'de weg van de held'. Ook in hedendaagse verhalen en films vind je dit patroon:

De weg van de held is voor veel mensen een bron van inspiratie. Velen geven hun eigen woorden aan de verschillende fasen die Campbell heeft ontdekt. De rode draad laat zich samenvatten in zeven fasen:

 1. De roeping (of het ontwaakte verlangen) beantwoorden

 2. Weerstanden overwinnen, het onbekende tegemoet treden

 3. Voorwerpen en personen ontdekken die onderweg helpen

 4. De drempel overgaan en de eerste uitdaging aangaan

 5. Beproevingen het hoofd bieden, daar sterker van worden

 6. De laatste en grootste uitdaging overwinnen

 7. Met de beloning terugkeren naar de realiteit

De avontuurlijke tocht van de held staat in veel verhalen synoniem voor persoonlijke groei. Bekijk onze vertaling naar een aanpak voor ontwikkeling in zeven stappen.

'You must be willing to get rid of the life you have planned, so as to have the life that is waiting for you.'
Joseph Campbell

Samenvatting van het boek

De archetypen van Jung

'De weg' in een aantal films

Potzenmaker

Jan Ketelaar is directeur van Potzenmakerij Ketelaar. "We proberen serieuze grappen te maken. Dat lukt niet altijd, soms wordt het ook gewoon mooi." Jan maakt beelden, vaak van staal, soms metershoog. En teksten. Voor je gaat zitten, eerst goed lezen...

Bekijk het werk van Jan Ketelaar

Jouw weg

Hoe ga jij op weg?

Hoe ga jij doorgaans op reis? Sommigen plannen hun reis zorgvuldig: bestemming, route, tussenstops vooraf uitgezocht. Anderen kiezen alleen een bestemming, of pakken het avontuurlijk aan en trekken er op uit...

Zo zou je de weg van jouw ontwikkeling ook kunnen bekijken. Jouw bestemming is misschien nog niet zo scherp. Wellicht weet je wel wat je wil, maar niet welke stappen je moet zetten. Ben je op weg gegaan, maar ervaar je de uitdaging als te groot? Of dacht je het te weten, maar ben je onderweg de weg kwijt geraakt of ben je vastgelopen?

Wat het karakter van jouw ontwikkelingsreis ook is, een goede gids kan je helpen de bestemming te vinden waar je gelukkig van wordt en de route te kiezen die het beste bij jouw voorkeuren en mogelijkheden past. Hij kan onderweg wijzen op bezienswaardigheden en hij kan je helpen beproevingen het hoofd te bieden, zodat je jouw weg op jouw manier gaat.

Wat is jouw ontwikkelingsweg?

Hoe iemand zijn of haar doelen bereikt, problemen aanpakt en leert, is altijd anders. Jouw eigenheid vormt het uitgangspunt voor een ontwikkelingstraject. Geen traject is dan ook hetzelfde. Wel zie je een aantal stappen en vragen die vaak terugkeren - analoog aan de weg van de held:

 1. Wat zit er in je hoofd?

  Terugkerende gedachten over iets waar je last van hebt of iets wat je graag wil, vaak doorspekt met ervaringen en gedachten over wat wel en niet kan of werkt... je gaan dit ordenen en omzetten in een positieve vraag, een doel met lonkend perspectief.

 2. Jeukende vingers

  Je hebt helder wat je wil aanpakken en je wil het aanpakken, maar je overziet de mogelijkheden en risico's nog niet... je gaat een stappenplan maken om je doel te bereiken.

 3. De stomp in je buik

  Het is vaak spannend om de eerste stappen te zetten, maar je voelt dat het belangrijk is... je geeft prioriteit aan je ontwikkeling door activiteiten te plannen en uit te voeren.

 4. De handen ineen

  Je staat er niet alleen voor, mensen om je heen helpen je en je vraagt om hulp... je kiest een maatje, vraagt gericht advies en feedback.

 5. Zet je tanden erin

  Al doende leren en ontwikkelen, door activiteiten uit te voeren werk je aan je ontwikkeling... je kijkt terug op situaties, leert ervan, stelt nieuwe doelen en past je route aan.

 6. Met je poten in de modder

  Je doet dingen die je nog niet deed, je probeert ander gedrag uit, soms met het bedoelde effect, soms niet... je ontwikkelt jezelf, je ziet resultaat en blijft leren.

 7. Vaste grond onder je voeten

  Het traject stopt, je gaat je eigen weg zelfstandig, je hebt zelf regie... je versterkt de gerealiseerde ontwikkeling en je weet hoe je dat gaat onderhouden.

 • Ook bij trajecten in organisaties zien we deze zeven stappen:

 • Hoofdzaak

  Vraagstuk verhelderen, feiten en dilemma's scherp krijgen, gewenst gedrag concreet maken, bedoeld effect meetbaar maken, hoofd- van bijzaken scheiden.

  Je krijgt antwoord op de vraag 'Waar gaat het echt om?'

 • In de vingers

  Risico's en zekerheden inschatten, mogelijkheden en trends wegen, portfolio van capaciteiten en ambities maken, scenario's overzien, recente historie evalueren, consequenties afwegen.

  Je weet aan welke knoppen je kan draaien, er ontstaat een beeld van wat er kan.

 • De handen ineen

  Met omgeving doel en richting communiceren, urgentie en belang aangeven, in organisatiebrede trajecten: belanghebbenden informeren, team(s) vormen.

  Je hebt jouw omgeving geïnformeerd, er ontstaat momentum.

 • Stomp in de buik

  Van dilemma's keuzes maken, overtuigingen en waarden verhelderen, randvoorwaarden en prioriteiten stellen, scope en speelveld afbakenen, eventuele consequenties aanvaarden.

  Je hebt gekozen, er ontstaat focus.

 • Tanden erin

  Plan maken, details uitwerken, activiteiten toewijzen en plannen, dashboard uitwerken, afspreken hoe met anderen wordt afgestemd en overlegd.

  Alles staat op scherp en is goed voorbereid.

 • Poten in de modder

  Overgaan tot actie, energie op peil houden, informeren en afstemmen, spelen met vormen van vergaderen, zorgen dat mensen leren van wat ze doen.

  Je houdt scherpte, voortgang en verbinding.

 • Vaste grond onder de voeten

  Effect en resultaat zien en vasthouden, relevante werkwijzen vastleggen, klanten laten spreken, succes vieren.

  De nieuwe basis is op orde.

Mijn 'waarom'

Mensen en teams krijgen kleur door hun combinaties van kwaliteiten, kenmerken en kansen. Die combinaties tot hun recht laten komen is erg inspirerend.

Ik geloof dat mensen meer mogelijkheden in zich hebben dan ze zich vaak realiseren. Organisaties en teams ook.

"Mensen uitdagen zichzelf en anderen te inspireren om het beste uit zichzelf te halen."

Mijn 'hoe'

"Ik kruip in jouw huid, zonder op je stoel te gaan zitten." Zo laat mijn stijl zich het beste typeren.

Een sfeer waarin mensen openlijk naar zichzelf kijken en willen leren, zowel één-op-één als in groepen.

Ook vage, lastige of heikele onderwerpen worden aangepakt en aangescherpt. "Het wordt jou helder wat je te doen staat. Jij hebt en houdt regie."

Mijn 'wat'

Ik help complexe ambities of vragen ontrafelen en reik nuttige tools aan om stappen te zetten.

Ik werk actie- en ervaringsgericht. Geen 'zo-moet-het' benadering, maar aansluiten op werkelijke doelen en problemen.

"Ik laat altijd ruimte voor andere perspectieven, zolang dat helpt om oplossingsgericht aan nieuwe mogelijkheden te werken."

Contact

Bel me op +31(0)6-2063 6586 of zend een e-mail naar info@idendo.nl.

Contact

Bel me op +31(0)6-2063 6586.

Menu

Home Contact De weg van de held Jouw weg Mijn 'golden circle' Potzenmaker